• Номин даатгал ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Баярсайхан Номин даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

А. Шагдарсүрэн Номин даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Содном Номин даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Хосбаяр Номин даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Лхагвасүрэн Номин даатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн