Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2019-04-18-д 10:00:00 цагаас
Хаана : Говь ХК-ийн Төв дэлгүүрийн дэргэдэх "Мираж" ресторан
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2019-03-28
Лавлах утас : 94118277
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1.Говь ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
  • 2.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
  • 3.2017 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2018 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
  • 4.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны ажлын тайланг танилцуулах