Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2018-04-17-д 14:00:00 цагаас
Хаана : “Говь” хувьцаат компанийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх “Мираж” гэр ресторанд
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2018-03-27
Лавлах утас : 94118277
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1.ТУЗ-өөс компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
  • 2.Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцэн батлах
  • 3.2016 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2017 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
  • 4.ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшигчдийг батлах
  • 5.ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцэн батлах