Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-28-д 11:00:00 цагаас
Хаана : Хера индастраль парк
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-04-01 - 2016-04-25
Лавлах утас : 99103586
Хэлэлцэх асуудал :
  • Компанийн 2015 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
  • Компанийн 2016 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөтэй танилцах
  • Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7-д заасны дагуу компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн эрхийг сунгах, томилох
  • 2015 оны санхүүгийн жилийн ашгаас Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.6-д заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар танилцуулах
  • Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4-т заасны дагуу ТУЗ үйл ажиллагаа санхүүгийн тайлангаа танилцуулах