Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-27-д 10:00:00 цагаас
Хаана : Баянгол зочид буудлын хурлын танхим
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-04-01
Лавлах утас : 99072783
Хэлэлцэх асуудал :
  • -Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах
  • -ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  • -ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв батлах