Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-28-д 14:00:00 цагаас
Хаана : Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг 14 давхар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхим
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-04-04 - 2016-04-28
Лавлах утас : 99068713
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах. 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах. 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох. 4. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хэлэлцэж батлах. 5. Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх